Kvalitetssikringssystem

Norda Renhold har som målsetting å levere tjenester av høy kvalitetsmessig standard, og har derfor sterkt fokus på arbeidet med kvalitetssikring og – styring. Vi fokuserer på kontinuerlig forbedringsarbeid i hele bedriften med utgangspunkt i kundens krav og ønsker, som innebærer vedlikehold av gjeldende rutiner og personalutvikling av våre ansatte. De skal til en hver tid overholde inngåtte avtaler med kunder og samarbeidspartnere.

Det er viktig for oss å holde høy kvalitet i arbeidet vi utfører. Dette oppnår vi blant annet gjennom kontinuerlige kvalitetskontroller med arbeidsleder/prosjektleder som i sin tur gjør det samme med servicemedarbeider. Våre kvalitetskontroller er utarbeidet med utgangspunkt i NS INSTA 800.

Vårt kvalitetssikringssystem er nøye planlagt allerede fra planleggingen av et prosjekt. Våre driftsledere følger tett på i oppstartsfasen og har ansvar for at kvaliteten, som avtalt blir levert.

Nøkkelen til et godt samarbeid er kommunikasjon, fleksibilitet og evnen til å lage tilpassede totalløsninger for våre kunder. Vi har en klar målsetting om å yte maksimal service og utføre arbeidet på mest mulig økonomisk og tilfredsstillende måte for våre kunder.

Kundene vil få en fast kontaktperson å forholde seg til. Dette gjør dialog mellom partene enklere. På denne måten løser vi eventuelleproblemer raskt og effektivt. Vi har kort reponstid!

Rutinene for kvalitetskontroll/kvalitetsstyring omfatter blant annet:

  • Ansvarlig renholdsleder/arbeidsleder på stedet.
  • Jevnlige inspeksjoner/kvalitetskontroll med oppdragsivers representant. Servicerapport utarbeides i tre eksemplarer.
  • Sjekklister som signeres og dateres for hver gang det enkelte renhold utføres i laboratioriearealene.
  • Medarbeidere som har gjennomgått opplæring og oppdateringer ift oppdragets art.
  • Fast kontaktperson hos oss (døgnbemannet telefon). Dette for enklest mulig kontakt mellom partene, slik at situasjoner som oppstår kan håndteres raskt og effektivt.
  • Det benyttes kun godkjente kjemikalier. Våre fleste produkter er også miljømerket.
  • Alle maskiner er CE-godkjente, og har løpende serviceavtaler som sikrer at disse erstattes omgående ved feil.
  • Vikar-pool som sikrer at arbeidet utføres ved sykdom blant fast personell.
  • Løpende samarbeid med byggets representant rundt ting som kan forbedres.
  • Fokus på rask retting av feil eller mangler. Ved mindre feil rettes disse neste renholdsdag, ved alvorligere tilfeller rettes feil omgående.