Om oss

Norda Renhold er et miljøbevisst firma som ble etablert av daglig leder, Kajamugan Parameswaran i 2005. Han har siden han kom til Norge alltid hatt som mål å etablere seg som en vellykket forretningsmann. Bedriften har i dag ca 17 faste ansatte og om lag 35 deltidsansatte.

Kompetansen hos oss trygges ved utdannelse og kurs. Lojaliteten hos arbeidsstokken er stor, og gjennomtrekket er lite. I Norda Renhold skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på bedriftens redskap og utstyr, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre tjenester skal være til et godt inneklima hos våre kunder. Både ledelse og ansatte deltar aktivt i forbedringsarbeidet. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Norda Renholds tjenester skal oppfylle kundenes krav ti kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden!

Vi stiller strenge krav til oss selv som: krav om kontinuerlig forbedring av våre renholds tjenester. Dette er nødvendig for å kunne levere gode tjenester til et marked som har stadig høyere forventninger – og ikke minst på vegne av miljøet.

Miljøfokus!

Norda Renhold jobber aktivt får å redusere bedriftens negative miljøpåvirkninge gjennom sin miljøpolitikk. Gjennom miljøstyringssystemet etterstreber v en ressursutnyttelse som gir best mulig miljøgevinst innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, og i henhold til det aktuelle lovverk.

Norda Renhold lager årlig en miljøplan basert på analyse over hvilke ressursbruk som påvirker miljøet på ulikt sett, og graderer disse. Bedriften gjenomfører årlig revisjon av sitt miljøstyringssystem.

Norda Renhold AS er meget opptatt av miljø. Alle produkter og metoder er i henhold til de høyeste standarder. Selskapet er miljøsertifisert av blant annet Miljøfyrtårn, Næring for klima og Grønt Punkt.

Å være Miljøfyrtårn sertifisert innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, og at vi oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi har også signert klimapakten Næring for klima med byråd Lan Marie N.Berg. Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og Norda Renhold AS. Vi som er partner i Næring for klima forplikter oss å bidra til å oppnå Oslos klimamål, gjennomføre konkrete klimatiltak i egen bedrift, rapportere om tiltakene og klimaeffekten av disse årlig og å delta aktivt i nettverket Næring for klima.
Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. Deres medlemmer betaler ett årlig bidrag til at emballasjen de sender ut på det norske markedet blir samlet inn og gjenvunnet når den er tom. Gjennom Eus emballasjedirektiv plikter bedrifter som sender varer med emballasje ut i det norske markedet å ta miljøansvar når den er tom. Grønt Punkt Norges regler for medlemskap sikrer at bidraget bare betales èn gang. Bare produsenter som har tatt dette miljøansvaret kan merke emballasjen med Grønt Punkt® – symbolet. Selskapet Grønt Punkt har hovedlisens i Norge.
Norda Renhold er kontrollmedlem i Grønt Punkt. Bedrifter og offentlige virksomheter som er kontrollmedlemmer er de som gjør innkjøp fra norske vareleverandører. Gjennom vårt kontrollmedlemskap bidrar Norda Renhold til at våre vareleverandører blir medlem.

Med årene har Norda blitt mer og mer miljøbevisste. Norda Renholds miljøstyringssystem, dets målsetninger og delmål, er kjent hos bedriftens ansatte. Det tillegger enhver ledersansvar å bringe dette inn i alle fora hvor det er naturlig å presentere og drøfte dette.

Opplæring i bedriftens miljøpolitikk inngår som en naturlig del av den grunnopplæring som gis enhver nyansatt. Opplæringen er gradert mellom renholdere og deres ledere. De får også jevling informasjon og påminnelser om hvordan arbeid skal utføres etter miljøinstrukser. Vi sorterer alt av avfall i henhold til miljøkrav/instruks.
Stoffer som står på Miljødirektoratets prioritetsliste over kjemiske stoffer med uheldige egenskaper, og diverse kjemikalier som er uønsket av oppdragsgiver eller stoffer som utgjør en alvorlig miljø- og helsefare blir ikke benyttet i Norda Renholds arbeid. Våre renholdsprodukter er merket med blant annet EcoLab, Svanemerket og Eu blomsten. Vi bidrar og gjør vårt beste for å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.