Personalutvikling

Det er alltid muligheter for vårt personale å utvikle seg i Norda Renhold. Både gjennom tilrettelagte programmer og gjennom det daglige arbeid.

Under rekruttering og ansettelse ser vi etter servicemedarbeidere med erfaring, som er kundeorienterte og som kan formidle bedriftens verdier. Alle ansatte får kurs i renholdsfaget og i HMS og arbeidsmiljø.

Opplæring og utvikling

Vi ønsker å legge forholdene til rette for personlig vekst og utvikling gjennom motivasjon og en åpen og ærlig lederstil med konstruktive tilbakemeldinger.

Vi syns systematisk kompetanseutvikling og inspirasjon sammen med måre leverandører er viktig. Vi arrangerer interne kurs og seminarer med fokus på nye trender, produkter, metoder, hygiene og kvalitet.
På visse vilkår tilbys også medarbeiderne ulike former for videreutdannelse.